Opasnost od eksplozije akumulatora!


-

-

Akumulatori sadrže sumpornu kiselinu i proizvode eksplozivnu smesu vodonika i kiseonika. Pošto se tokom procesa samopražnjenja stvara vodonik, čak i ako akumulator nije u upotrebi, pobrinite se da ga odložite ili njime rukujete u dobro provetrenoj prostoriji.

-

Uvek nosite odgovarajuću zaštitu za oči, lice i ruke.

-

Akumulator držite dalje od iskrenja, plamena i cigareta.

Ne pokušavajte otvoriti akumulator koji nema čepove.

Čepove držite čvrsto zategnute osim u slučaju provere i dolivanja elektrolita.

Pobrinite se da radni prostor bude dobro provetren.

-

Nikada se ne naginjite nad akumulator prilikom pokretanja vozila s praznim akumulatorom kao ni za vreme testiranja ili punjenja.

Budite oprezni prilikom rukovanja metalnim alatima kako biste izbegli kratke spojeve i iskrenje.