Česta pitanja

-

Da bi se moglo znati koliko će još trajati vaš akumulator, naravno, mora se znati i njegovo trenutno stanje, a da biste to znali i izbegli krajnje neprijatnu situaciju da automobil ne možete pokrenuti (i sve troškove i frustraciju koji nastaju kao posledica te situacije), savetujemo da bar jednom u 6 meseci vašim automobilom posetite jedan od ovlašćenih servisa akumulatora i prepustite ispitivanje akumulatora profesionalnom osoblju. U većini servisa ova usluga je besplatna*, a procedura testiranja traje desetak minuta i vrši se bez demontaže akumulatora sa vozila. Nakon ovog postupka ćete znati u kakvom je stanju vaš akumulator, koliki je očekivani preostali vek trajanja i da li je došlo vreme za zamenu akumulatora. Spisak ovlašćenih servisera pogledajte ovde.

-

Redovnim ispitivanjem akumulatora u ovlašćenom servisu ćete ispraviti eventualne greške na akumulatoru nastale u eksploataciji, značajno produžiti životni vek akumulatora i uštedeti novac.

-

Ako niste u mogućnosti da vršite periodična ispitivanja akumulatora budite svesni da rizikujete troškove kvara na elektroinstalacijama i elektronici vozila (česti slučajevi kod pada napona), šlepovanja u sevis ili troškove ugradnje novog akumulatora na licu mesta te u nastavku teksta pišemo koji su prvi simptomi kod kojih biste hitro trebali posetiti servis akumulatora.

-

--   Ukoliko primetite da automobil tesko pali ili slabije vergla, ovo je već ozbiljan signal da treba da posetite servis akumulatora. Nije nužno da je problem sa akumulatorom, odnosno da je akumulator neispravan ali odlaganje rešavanja problema će na kraju rezultovati da akumulator jednom neće pokrenuti auto.

-   Ukoliko znate da je vaš akumulator star 3 - 4 godine i već pri prvim hladnijim danima i spoljnim temperaturama od 10 stepeni C primetite da automobil slabije vergla, postoji sumnja da akumulator neće "preživeti" zimu i da je došlo vreme za zamenu - uputute se u sevis odmah.

-   Ukoliko znate da je akumulator u prethodnom periodu bio ispražnjen, auto pokretan kablovima iz drugog automobila ili šlepovanjem - uputute se u sevis odmah.

Nedovoljna napunjenost akumulatora tokom eksploatacije značajno skraćuje vek trajanja akumulatora. Konačni kvarovi kod takvih akumulaorima nisu posledica fabričke greške (greške u proizvodnji) i ne podležu zameni u garantnom roku. U slučaju bilo kakvih simptoma problem se neće rešiti sam i potrebna je intervencija.

-

* Ovlašćeni servis ima pravo naplatiti uslugu po sopstvenom cenovniku i na to ne možemo uticati. Predlažemo da pre odlaska u sevis proverite cenu usluge.

-

Za profesionalne kupce (trgovce, servisere, flotne korisnike):

-

Skladištenje pre ugradnje

Kako bismo osigurali da naši akumulatori postignu svoj maksimalan radni vek, preporučujemo prosečnu godišnju temperaturu skladištenja od 15°C. Temperatura kratkotrajnog skladištenja ne sme prelaziti 25°C; u suprotnom, nepravilan način skladištenja može uticati na radni vek akumulatora. Naravno, prodaja akumulatora mora se bazirati na principu first-in, first-out, ili „koji prvi stigne, neka prvi i ode.” Smitran Auto nudi jaku post-prodajnu podršku. To znači da se staramo o akumulatorima i nakon što su izašli iz naših magacina i dok se nalaze u vašim prodajnim objektima, a kasnije i pod haubom automobila. Kako bismo vam olakšali proveru napona akumulatora u prodaji, naši predstavnici prodaje na terenu redovno vrše proveravanje stanja akumulatora.

-

Za krajnje kupce (vlasnike akumulatora):

-

Skladištenje akumulatora tokom pauze u eksploataciji:

Izvadite akumulator iz vozila. Pronađite hladno, suvo mesto za skladištenje akumulatora. Pobrinite se da je akumulator do kraja napunjen. Punite ga otprilike svaka dva meseca. Očistite prljavštinu i rđu na polovima i sa gornje strane akumulatora jer ona može uticati na brže pražnjenje akumulatora. Očistite rđu četkanjem polova i klema i isperite razređenim rastvorom sode bikarbone i vode. Nanesite antioksidirajuću mast pre ponovnog spajanja i pričvršćenja klema.

Potpuno napunjen akumulator ima 12.75V.

-

-

U proseku akumulator traje od 3 do 5 godina, međutim način vožnje i izloženost akumulatora ekstrremnim elementima mogu znatno skratiti vek trajanja vašeg akumulatora. Da bi se moglo znati tačnije koliko će još trajati vaš akumulator, mora se ispitati i njegovo trenutno stanje, a da biste to znali i izbegli krajnje neprijatnu situaciju da automobil ne možete pokrenuti (i sve troškove i frustraciju koji nastaju kao posledica te situacije), savetujemo da bar jednom u 6 meseci vašim automobilom posetite jedan od ovlašćenih servisa akumulatora i prepustite ispitivanje akumulatora profesionalnom osoblju. U većini servisa ova usluga je besplatna*, a procedura testiranja traje desetak minuta i vrši se bez demontaže akumulatora sa vozila. U isto vreme vrši se i ispitivanje stanja sistema elektro punjenje na vozilu. Nakon ovog postupka ćete znati kako vaš automobil dopunjava akumulator, u kakvom je stanju vaš akumulator, koliki je očekivani preostali vek trajanja i da li je došlo vreme za zamenu akumulatora. Spisak ovlašćenih servisera pogledajte ovde.

-

Redovnim ispitivanjem akumulatora u ovlašćenom servisu ćete ispraviti eventualne greške na akumulatoru nastale u eksploataciji, značajno produžiti životni vek akumulatora i uštedeti.

-

Ako niste u mogućnosti da vršite periodična ispitivanja akumulatora budite svesni da rizikujete troškove kvara na elektroinstalacijama i elektronici vozila (česti slučajevi kod pada napona), šlepovanja u sevis ili troškove ugradnje novog akumulatora na licu mesta te u nastavku teksta pišemo koji su prvi simptomi kod kojih biste hitro trebali posetiti servis akumulatora.

-   Ukoliko primetite da automobil tesko pali ili slabije vergla, ovo je već ozbiljan signal da treba da posetite servis akumulatora. Nije nužno da je problem sa akumulatorom, odnosno da je akumulator neispravan ali odlaganje rešavanja problema će na kraju rezultovati da akumulator jednom neće pokrenuti auto.

-  Ukoliko znate da je vaš akumulator star 3 - 4 godine i već pri prvim hladnijim danima i spoljnim temperaturama od 10 stepeni C primetite da automobil slabije vergla, postoji sumnja da akumulator neće "preživeti" zimu i da je došlo vreme za zamenu - uputute se u sevis odmah.

-   Ukoliko znate da je akumulator u prethodnom periodu bio ispražnjen, auto pokretan kablovima iz drugog automobila ili šlepovanjem - uputute se u sevis odmah.

-

Nedovoljna napunjenost akumulatora tokom eksploatacije značajno skraćuje vek trajanja akumulatora. Konačni kvarovi kod takvih akumulaorima nisu posledica fabričke greške (greške u proizvodnji) i ne podležu zameni u garantnom roku. U slučaju bilo kakvih simptoma problem se neće rešiti sam i potrebna je intervencija.

* Ovlašćeni servis ima pravo naplatiti uslugu po sopstvenom cenovniku i na to ne možemo uticati. Predlažemo da pre odlaska u sevis proverite cenu usluge.

Kako je akumulator jedna kutija skrivena ispod haube ili sedišta automobila, a unutar koje se dešavaju još skriveniji procesi, da biste bolje razumeli šta uzrokuje kvar na akumulatoru, napravićemo analogiju sa gumama (pneumaticima) na jednom vozilu. U ovom tekstu objasnićemo kada je akumulator neispravan, kada samo ispražnjen i kako dobar i loš način eksploatacije utiče na vek trajanja akumulatora. Tekst se odnos isključivo na adekvano ugrađene akumulatore, odnosno akumulatore koji su odgovarajući za dato vozilo i koji su ugrađeni po pravilima koje je propisao proizvođač. Kako izabrati adekvatan akumulator za vaše vozilo možete pogledati u prethodnom članku. Dakle, idemo:

-

Kao što je za gumu neophodno da u eksploataciji bude pod odgovarajućim pritiskom i napunjena gasom, tako je i za akumulator neophodno da bude pod odgovarajućim naponom i napunjen strujom.

-

Gotovo 90 % kvarova na akumulatorima su posledica neadekvatnog dopunjavanja na vozilu. Punjenje akumulatora na vozilu MORA biti u rasponu 14,0V do 14,8V za kalcijumske akumulatore i u rasponu od 13,8V od 14,5V za akumulatore izrađene u starijim tehnologijama.

-

Šta se dešava sa akumulatorom kada je neadekvatno dopunjavanje?
Kada se guma vozi nedovoljno napumpana ona se oštećuje više nego što je to očekivano. Stepen oštećenja zavisi od toga koliko je guma bila ispumpana, koliko je vozilo prešlo kilometara sa takvom gumom i koliko je opterećenje bilo tokom vožnje. Što je duži period u kojem je guma vožena ispumpana, to je veće oštećenje. Ako je automobil vožen na potpuno praznoj gumi, o daljem veku trajanja ne možemo ni pričati. Takođe, kada se guma vozi previše napumpana ona se takođe oštećuje i preti opasnost od eksplozije.

- 

Isto tako i kod akumulatora koji nije dovoljno napunjen ili je prepunjavan nastaju manja ili veća oštećenja. Stepen oštećenja zavisi od perioda eksploatacije u kojem je akumulator bio u režimu neadekvatnog punjenja i stepena odstupanja punjenja od propisanog. Generalno, češće se dešava i duže traje da se ustanovi da akumulator nije dovoljno punjen. Ređe i burnije, a ponekad (kao i kod gume) i sa eksplozijom se završava životni vek prepunjavanog akumulatora.

-

Akumulator je 100 % napunjen na 12,7 Volti, a 0 % napunjen kada ima 11,80 Volti. Obzirom da (za razliku od gume) akumulator stalno biva pražnjen (prilikom pokretanja motora) i punjen (nakon pokretanja motora) neki od razloga za nedovoljnu napunjenost akumulatora mogu biti:

-

Razlozi zbog kojih dolazi do nedovoljnog punjenja:

-   Kratke relacije na kojima se automobil koristi i nemogućnost vozila da napuni akumulator u trajanju vožnje.

-   Neispravan sklop za punjenjenje automobila (alternator, regler, prenosni kaiš).

-   Loša instalacija i loši spojevi (korodirani ili zaprljani spojevi, pletenica, kleme) ne dozvoljava adekvatno dopunjavanje akumulatora čak i ako je sklop za punjenje automobila ispravan.

-   Ostavljen je uključen potrošač električne energije na vozilu (npr. zaboravili ste da isključite radio aparat), akumulator je bio ispražnjen i u daljoj eksploataciji ne može biti dovoljno napunjen bez priključivanja na eksterni punjač.

-   Automobil je dugo vremena stajao van upotrebe i aktivni potrošači (alarm, sat na vozilu, GPS, kodirani radio itd.) su postepeno crpili struju iz akumulatora. U daljoj eksploataciji akumulator nije bio dovoljno napunjen.

-   Na vozilo je naknadno ugrađen ili se abnormalno koristi neki od elektropotrošača.

-

Razlozi zbog kojih dolazi do prevelikog punjenja:

-   Razlog prepunjavanja je gotovo uvek neispravan regler na automobilu.

PRE SVEGA, PROČITAJTE I SLEDITE SIGURNOSNE MERE

UPOZORENJE — AKUMULATORI OSLOBAĐAJU ZAPALJIVE GASOVE.

-

Ova uputstva su sačinjena da bi se smanjio rizik od eksplozije. Varnice, otvoreni plamen ili cigarete moraju biti što dalje od akumulatora.

-   Oba akumulatora moraju imati isti napon (6V, 12V, itd.)

-   Kabl za starovanje i klešta za spajanje moraju biti u ispravnom stanju

-   Pri pokretanju vozila s praznim akumulatorom uvek nosite odgovarajuću zaštitu za oči i nikada se ne naginjite nad akumulator.

-   Ne pokusavajte pokretanje vozila ako je akumulator oštećen. Proverite oba akumulatora pre spajanja klema

-   Proverite jesu li čepovi dobro zategnuti i poravnati.

-   Pripazite da se vozila ne dodiruju i da su oba ugašena.

-   Ugasite svu električnu opremu (radio, grejač stakla, brisači stakla, svetla itd.).

-

-

Tačno sledite sledeće korake:

1.   Pozitivnu klemu (+) spojte na pozitivni pol (+) praznog akumulatora.

2.   Drugi kraj pozitivne (+) kleme spojte na pozitivni (+) pol drugog akumulatora.

3.   Negativnu (-) klemu spojte na negativni (-) pol drugog akumulatora.

4.   NA KRAJU SPOJTE NEGATIVNU (-) KLEMU NA BLOK MOTORA VOZILA U KOJEM JE ISPRAŽNJEN AKUMULATOR, PODALJE OD AKUMULATORA I KARBURATORA.

5.   Proverite da li su klešta kablova ili kablovi dovoljno udaljeni od lopatica ventilatora, kaiša i drugih pokretnih delova oba motora.

6.   Ručice menjača oba vozila postavite u prazan hod.

7.   Porenite pomoćno vozilo i ugasite sve elektro potrošače.

8.   Pokrenite vozilo sa ispražnjenim akumulatorom.

9.   Izvršite razdvajanje kablova redosledom OBRNUTIM od redosleda spajanja.

Osnovno kod izbora novog akumulatora:

U priručniku koji ste dobili uz svoje vozilo potražite preporuke proizvođača (OEM) u vezi sledećih osobina:
-   Dimenzije akumulatora koji odgovara dimenzijama vašeg vozila. U mnoga vozila mogu se ugraditi više veličina akumulatora.
-   Struja hladnog starta (engl. Cold Cranking Amps, CCA)- CCA je od ogromne važnosti kao pokazatelj osobina pokretanja. To je vrednost u amperima koju akumulator može podržavati 30 sekundi pri temperaturi od -17,8˚C (0˚F) dok se napon akumulatora ne smanji ispod upotrebljivog nivoa.
-   Rezervni kapacitet (engl. Reserve Capacity, RC). RC pomaže pri napajanju električnog sistema vašeg vozila ako alternator zakaže. Govori nam koliko minuta akumulator može osiguravati dovoljno snabdevanje električnom strujom pre no što napon padne ispod minimalne vrednosti potrebne za pokretanje vozila.
-   Uopšteno važi, za CCA kao i RC, što je veća vrednost, to bolje. Ako živite u hladnom podneblju, CCA bi trebao biti važan kriterijum prilikom izbora akumulatora. Međutim, ako živite u toplom podneblju, nije vam potreban CCA izrazito visoke vrednosti.

-

-

Dodatno kod izbora novog akumulatora:
Kako smo naveli, u mnoga vozila se može ugraditi više od jedne veličine akumulatorske kutije, a takođe u jednoj veličini kutije mogu biti akumulatori vrlo različitih performansi. Ovo je dobro jer pravilnim izborom akumulatora možete značajno uštedeti.
Kada ste kupili automobil niste kupili najjeftiniji, već onaj koji odgovara vašim potrebama. Isto tako i kod izbora odgovarajućeg akumulatora za vaše vozilo, ono što je najjeftinije nije presudan faktor, nego akumulator koji najviše odgovara trenutnom stanju i potrebama vašeg vozila.

-

Bolje je ugraditi akumulator više klase i snage:
Normalno je za svako vozilo da postepeno gubi svoje fabričke performanse. To što automobil troši malo više ulja ili goriva nakon nekoliko godina ne znači da je neispravan. Isto tako elektropokretač (anlaser) vremenom počne da zahteva više struje za startovanje, a alternator da daje malo manje nego kada je automobil bio nov. Elektropotrošači (brisači, sirena, centralna brava, signalni instrumenti, muzika, elektro kontakti, itd.) takođe slabe za određeni procenat. Ove sitne nepravilnosti je moguće kompenzovati kupovinom i ugradnjom akumulatora boljih performansi nego što je to bio akumulator ugrađen u fabrici - kad je sve na vozilu bilo novo. Ukoliko je vozilo starije od 6 godina, a kupite akumulator koji je identičan prvom i fabrički ugrađenom, postoji šansa da će svi ti sitni i mali nedostaci na vozilu, kada se nagomilaju učiniti da akumulator prevremeno otkaže.

-

Akumulator za profesionalce:
Ako je vaše vozilo u službi taksija (pa je akumulator opterećen čestim startovanjima, svetlećom tablom, radio stanicom i često uključenim radio aparatom čak i kada motor vozila ne radi) ili ako često vučete prikolicu (pa imate još jedan niz svetlosnih signala), kupite akumulator sa najboljim karakteristikama i sa 20 % većeg kapaciteta od akumulatora predviđenog za isto vozilo u "normalnoj" eksploataciji - duže će trajati.

Najvažnije je da redovno kontrolišete napunjenost akumulatora i opseg punjenje na vozilu. Obavite kontrolu u servisu bar jednom u 6 meseci. Ako kontrolu obavljate u privatnoj režiji, onda imajte na umu da se nepunjenost akumulatora meri barem 1 sat nakon korišćenja vozila i izmerena voltaža treba da iznosi 12,7V. Kod kontrole sistema punjenja na vozilu treba da znate da je dozvoljeni opseg punjenja 13,9V - 14,7V za akumulatore proizvedene u Ca / Ca tehnologiji i 13,8V - 14,4V za akumulatore proizvedene u hibridnoj ili starijim tehnologijama.

-

Osim toga, treba redovno proveravati da li je i koliko akumulator čist. Polove akumulatora kao i konektore održavajte čistima od prašine i rđe. Rđa na polovima može uticati na radne osobine akumulatora i predstavljati opasnost. Ukoliko primetite rđu, odvojite akumulator, odvrnite i uklonite konektore te očistite dotična mesta od rđe četkanjem polova i konektora razređenim rastvorom sode bikarbone i vode. Nanesite antioksidirajuću mast pre ponovnog spajanja i pričvršćenja konektora. Redovno vodite računa o čistoći akumulatora.

Kod akumulatora sa čepovima na svakih 20.000 kilometara proverite nivo elektroilita i po potrebi dolijte isključivo destilovanu vodu. Na akumulatorima bez čepova nemojte pokušavati da otvorite akumulator.

Ako akumulator ne uspeva da pokrene vaš automobil, a nema tehničkih oštećenja, znači da je prazan. No to nije nepovratna reakcija. Ukoliko je akumulator prazan jer ste npr. ostavili upaljena svetla na vozilu ili je prazan jer je oštećen alternator, akumulator je moguće ponovno napuniti do njegovog punog kapaciteta. Međutim, akumulator koji je pri kraju svog radnog veka više nije moguće napuniti u tolikoj meri da on bude upotrebljiv. Tada on postaje trajno neupotrebljiv i potrebno ga je zameniti.

-

Ako je akumulator ispražnjen, ali ne i pri kraju svog radnog veka, automobil možete pokrenuti pomoću drugog punog akumulatora. Vožnjom na gradskoj relaciji alternator na vozilu će samo površinski napuniti akumulator. Nakon pokretanja kablovima, potrebno je da posetite ovlašćeni servis akumulatora ili da akumulator napunite punjačem van vozila. Ako je alternator ili neki drugi deo električnog sistema vašeg vozila oštećen, akumulator neće biti moguće napuniti i problem neće biti trajno rešen čak ni ako ovlašćeni serviser akumulatora izvrši punjenje akumulatora. U slučaju da se vaš akumulator neprestano prazni, proverite električni sistem svog vozila pre nego što zamenite akumulator. Ono što izgleda kao loš akumulator može biti kvar električnog sistema. Ako dođe do kvara nekog dela električnog sistema, doćiće i do povećane potrošnje struje iz akumulatora, a vi biste neprestano mogli nailaziti na isti problem.

Akumulator čuva električnu energiju za buduću upotrebu. U njemu se stvara napon putem hemijske reakcije do koje dolazi kada se dve materije suprotnih vrednosti, kao što su pozitivna i negativna ploča, urone u elektrolit, tj. rastvor sumporne kiseline u vodi. U uobičajenom olovnom akumulatoru, napon ćelija iznosi približno 2,18 V, što znači ukupno 12,7 V. Električna struja prolazi kroz akumulator kada je zatvoreno strujno kolo između pozitivnog i negativnog pola. Do toga dolazi kada se neki uređaj kojem je potrebna električna energija, kao što je radio, priključi na akumulator.

-

Olovni akumulator radi po principu neprestanog punjenja i pražnjenja (poput rezervoara za gorivo). Kada je akumulator priključen na uređaj kojem treba električna energija, poput motora u vozilu, on predaje struju. Tada akumulator započinje proces pražnjenja. U obrnutom procesu, akumulator se puni kada se struja vraća u njega i na taj način ponovno stvara razliku u hemijskom sastavu ploča. To se događa pri vožnji bez korišćenja dodatne opreme, kada alternator vraća struju u akumulator.

Kako se akumulator prazni, tako olovne ploče postaju hemijski sve sličnije, kiselina slabi, a napon pada. Nakon nekog vremena akumulator je toliko prazan da više ne može osiguravati električnu energiju odgovarajućeg napona.

-

Prazan akumulator možete ponovno napuniti tako da mu vratite struju. Kada je pun, ponovno se stvara razlika u hemijskom sastavu ploča i akumulator je spreman za predaju energije.

Ovaj jedinstven proces pražnjenja i punjenja olovnog akumulatora znači da je energiju moguće trošiti i svaki puta ponovno obnoviti. Ta osobina akumulatora poznatija je kao njegova ciklična izdržljivost.

-

Ne. Optimizovan akumulator se ne ocenjuje uvek na osnovu struje hladnog starta (CCA snage). Iako je ovaj podatak važan to nije jedini parametar po kojem se ocenjuje kvalitet akumulatora. Na primer, AGM akumulatori isporučuju snagu brzo da bi se pokrenuo motor. I dok se CCA rejting očitava tako što se struja meri tokom perioda od celih 30 sekundi, automobili danas startuju u milisekundama zbog poboljšanih električnih sistema.
Ubrizgavanje goriva, kompjuterizovane kontrole pokretanja i druga poboljšanja omogućavaju vozilima brzo startovanje bez potrebe za produženim pokretanjem.

Premium akumulatori trebalo bi da pruže pravi balans životnog veka, snage i izdržljivosti - a ne samo startnu snagu.

Valjda ima