-

Bezbedno dopunjavanje


-

NIKADA NE POKUŠAVAJTE NAPUNITI AKUMULATOR A DA NISTE PRETHODNO PROČITALI UPUTSTVA ZA UPOTREBU DOTIČNOG PUNJAČA.

-

Osim uputstva priloženih od strane proizvođača punjača, potrebno je pridržavati se sledećih opštih mera opreza:

-

Nikada ne pokušavajte dopunu akumulatora na vozilu.

Uvek nosite odgovarajuću zaštitu za oči, lice i ruke.

Uvek punite akumulator u dobro provetrenom prostoru.

Punjač i merač vremena ugasite pre priključivanja na akumulator kako biste izbegli opasno stvaranje iskri.

Nikada ne pokušavajte napuniti vidljivo oštećen ili smrznut akumulator.

Spojite priključak punjača na akumulator; crveni pozitivan (+) kraj na pozitivan (+) pol akumulatora i crn negativan (-) kraj na negativan (-) pol akumulatora.

Pazite da kabli punjača nisu oštećeni, pohabani ili slabo pričvršćeni

Namestite merač vremena, upalite punjač i polako pojačavajte jačinu punjenja dok ne postignete željenu vrednost u amperima.

-

Ako se akumulator jako zagreje ili dođe do naglog otpuštanja gasa ili prskanja elektrolita, smanjite jačinu punjenja ili na neko vreme isključite punjač.