-

Rukovanje kiselinom


-

Akumulatorska kiselina ili elektrolit je rastvor sumporne kiseline u vodi, koja može uništiti odeću i opeći kožu BUDITE VRLO OPREZNI PRILIKOM RUKOVANJA ELEKTROLITOM i imajte uvek pri ruci rastvor koja neutralizuje kiselinu kao što je soda bikarbona ili amonijak za kućnu upotrebu pomešan sa vodom.

-

Prilikom rukovanja akumulatorima:

Uvek nosite odgovarajuću zaštitu za oči, lice i ruke.

Ako dođe do prskanja elektrolita u oko, odmah otvorite oko i isperite s puno čiste, hladne vode barem 15 minuta. Odmah zatražite lekarsku pomoć.

-

U slučaju gutanja elektrolita, popijte velike količine vode ili mleka. NE IZAZIVAJTE povraćanje. Odmah zatražite lekarsku pomoć.

-

Ako dođe do izlivanja elektrolita u vozilu ili radnom prostoru, neutralizujte ga sodom bikarbonom. Nakon toga zahvaćeno područje isperite vodom. Kada pripremate elektrolit određene gustine, uvek dolivajte koncentrisanu kiselinu polako u vodu; NIKADA NE dolivajte vodu u kiselinu.

-

Uvek mešajte vodu prilikom dodavanja malih količina kiseline. Ako dođe do primetnog zagrevanja, pričekajte da se rastvor ohladi pre nego nastavite dolivati kiselinu.