EFB ili AGM - Koja mi je baterija potrebna?

Start Stop

Nove tehnologije starter akumulatora proširuju raspon dostupnih, ali takođe otežavaju nekim prodavcima ili sereviserima da pronađu pravu zamenski akumulator za vozilo. Ne može se uvek pretpostaviti da je akumulator koja je već ugrađen u vozilo zaista najbolja tehnologija za vozilo - posebno ako je akumulator već bio zamenjen. Ovo takođe otežava razumevanje izbora servisa za zamenu akumulatora. Sumirali smo najvažnije tačke za odluku kada je EFB ili AGM najbolji izbor za vozilo.


EFB baterije - za kompaktne i srednje klase automobila sa start-stop sistemom

EFB baterije su dalji razvoj konvencionalnih olovnih baterija. Materijal staklenih vlakana na površini pozitivne ploče garantuje da EFB ima duži vek trajanja. EFB baterije imaju nizak unutrašnji otpor i odlikuje ih dvostrukim brojem ciklusa punjenja * u poređenju sa klasičnim starter baterijama, kao i velikim kapacitetom na opterećenje.

EFB baterije su pogodne za napajanje automobila:

-   sa jednostavnim automatskim start-stop sistemima
-   bez start-stop, ali sa zahtevnijim uslovima vožnje (npr. u gradskom saobraćaju),
-   bez start-stop-a, ali s velikim brojem potrošača i bogatom opremom.

Ako je vozilo originalno isporučeno sa EFB baterijom, EFB baterija se takođe može koristiti kao zamena. Ako vlasniku automobila trebaju još bolje performanse ili ima veoma zahtevne uslove vožnje sa mnogo gradskog saobraćaja, može se izabrati moćna AGM baterija.


AGM baterije za gornje automobile srednje klase, SUV i premium automobile

AGM baterije bez održavanja i nepropusne karakteristike („AGM“ označava „Absorbent Glass Mat“, jer je elektrolit vezan u apsorbujuće stakleno vlakno) su snažne baterije za automatske start-stop sisteme i imaju veoma dobre karakteristike hladnog starta. Zahvaljujući cikličnoj stabilnosti AGM baterije, vruć motor može se isključiti i ponovo pokrenuti nekoliko puta u kratkim intervalima, bez rizika da dođe do poteškoća prilikom ponovnog pokretanja. Oni takođe obezbeđuju dovoljne rezerve za dalje snabdevanje potrošača električnom energijom tokom čestih zaustavljanja i još uvek garantuju pouzdano pokretanje.

AGM baterija je idealna jedinica za skladištenje energije

-   za vozila sa automatskim start-stop sistemima i povratom kočne energije (obnavljanje),
-   za automobile sa vrhunskom opremom i sofisticiranom dodatkom.

AGM bateriju zamenite samo AGM baterijom

Automobili s proširenim automatskim start-stop sistemom opremljeni su AGM baterijom. Za zamenu se može koristiti samo AGM baterija.


Šta je razlog ograničenog izbora baterije?

Baterije sa modernim tehnologijama, kao što su EFB i AGM, su praćene senzorom za baterije i usko su povezane sa sistemom za upravljanje baterijama (BMS). Ako se koristi pogrešna baterija, to može prouzrokovati nedostatke u sistemu automatskog pokretanja, zaustavljanje komfornih funkcija i kraći vek trajanja baterije.


Kada se preporučuje prelazak sa EFB na AGM?

Nadogradnja na AGM bateriju uvek je preporučljiva ako veliki broj potrošača električne energije izazove povećanu potrošnju električne energije ili ako je potrebna maksimalna raspoloživost za upotrebu. Jedna prednost AGM baterija je ušteda goriva koja se postiže efikasnim radom automatskog start-stop sistema - a samim tim i uštedom novca. Svi potrošači u elekotro sistemu automobila imaju dobro napajanje, čak i tokom faza zaustavljanja, a takođe rade pouzdano u nepovoljnim vremenskim uslovima.

* Standard ispitivanja EN 50342-1 i za EFB i AGM, dodatno EN 50342-6