Kako mogu da promenim EFB ili AGM akumulator?

-

 

Zamena modernih akumulatora je sada znatno složenija nego što je bila pre 20 godina sa konvencionalnim „mokrim“ akumulatorima. Sada je neophodno čak do 28 različitih koraka. Ovo je samo jedan od razloga zašto zamenu treba izvršiti specijalizovani servis. U nastavku smo sumirali najvažnije tačke.

-

Gde je akumulator uopšte?

-

Odgovor na ovo pitanje nekada je bio veoma jednostavan: pod haubom, naravno. Sada su stvari potpuno drugačije. Ako otvorite haubu modernog automobila, često nećete naći akumulator. U današnje vreme samo je 58% akumulatora u motornom odeljenju. 40% je u prtljažniku, a 2% je ugrađeno u putnički prostor. Za neke modele je čak potrebno ukloniti sedišta ili iseći tepih kako bi se pristupilo akumulatoru. Za uklanjanje sedišta često je potrebno da serviser ima kvalifikacije i znanja vezane za vazdušne jastuke, za šta je potrebna posebna obuka. To je još jedan razlog da zamenu izvrše profesionalci.  

-

Mnogo koraka i više vremena za promenu akumulatora

-

U automobilu sa Start-stop tehnologijom, akumulator treba zameniti samo onom vrstom koju je odobrio proizvođač automobila i koja ispunjava sve potrebne zahteve. Zbog složenije mreže na vozilu, zamena start-stop akumulatora traje duže nego kod uobičajenog akumulatora za startovanje u jednostavnom vozilu. Zamena modernog start-stop akumulatora sada ima do 28 koraka - što znatno povećava vreme koje je potrebno za zamenu.

-

Elektronika povezana u vozilu

-

Akumulator za start-stop je deo elektronike u vozilu i povezan je s elektronikom vozila putem sistema za upravljanje akumulatorom (BMS) i senzora akumulatora (EBS). Upravljačka jedinica detektuje broj pokretanja i protok energije, prati stanje napunjenosti i kontroliše punjenje. Kada se akumulator za start-stop sistem zameni, sistem za upravljanje energijom se programira dijagnostičkim uređajem u radionici.

Nepravilna zamena „start-stop“ akumulatora može prouzrokovati kvarove. Zamena akumulatora koja se ne vrši ispravno može uzrokovati ograničenje ili čak otkaz start-stop funkcije, što može dovesti do povećane potrošnje goriva i ograničenja funkcija komfora. Stručnjaci u servisu obučeni su za rukovanje trenutnom tehnologijom akumulatora i upoznati su kako se izvodi zamena akumulatora. Oni takođe znaju da se AGM mora uvek zameniti AGM-om i da se EFB mora zameniti EFB ili AGM.  

-

Zamena bez gubitka podataka

-

Kada se zameni EFB ili AGM akumulator, specijalistički servis uzima u obzir niz tačaka, koje garantuju da će akumulator kasnije pravilno funkcionisati. Pošto je automobil privremeno bez napajanja tokom zamene akumulatora, prethodno se moraju uzeti u obzir važna radna podešavanja. Alternativno, drugi akumulator se može priključiti za održavanje radnog napona.  

-

Poruke o greškama i kvarovi nakon zamene akumulatora

-

Nakon što je novi akumulator ugrađen i spojen, sistem za automatski start-stop možda neće raditi nekoliko sati. U ovom slučaju, radionica će o tome obavestiti vozača i dati mu odgovarajuća uputstva. Vozači bi trebalo da se direktno obrate u servis u slučaju bilo kakvih kvarova ili poruka o greškama, koje nastaju nakon zamene akumulatora za start-stop. U većini slučajeva oni su privremeni i nastaju zbog nepotpune obrade podataka. U nekim slučajevima za završetak podešavanja vozila su potrebni i dodatni podaci o vožnji. Neke kontrolne jedinice vozila imaju funkciju samo-učenja tako da neke poruke o greškama automatski nestaju. U servisima možete pronaći detalje o postupcima zamene akumulatora za sistem automatskog pokretanja, kao i vreme koje je potrebno i koji su akumulatori na raspolaganju kao zamene.