Kako odabrati odgovarajući alternator?

 -

Jači alternator na vozilu  je dobra stvar. Čak neophodna kada su u pitanju naknadno ugrađena dodatna svetla, električno vitlo, podizači stakala, grejanje sedišta i električno pomeranje sedišta, audio sistem sa jakim pojačalom, sobwooferima i milion zvučnika. Ovo sve traži i dodatnu snagu da bi postojala mogućnost ugradnje dovoljno kablova za spajanje „omanjeg domaćinstva“.

 -

-

U tim slučajevima, slab alternator je jako loša stvar:  Topljenje, dimljenje, izgoreli električni sistem na vozilu, jer niste imali dovoljno jak alternator.

-

Činjenica je da ako vozilo odnosno alternator nema dovoljno ampera za pravilno napajanje električne opreme na vašem vozilu, to može uništiti originalni fabrički elektro sistem na vozilu. Iako alternator ima rezervnu snagu za male dodatke, dodatno opterećenje stvoreno pomoću audio sistema velike snage ili elektronike, rasvete itd. može prouzrokovati da se električni sistem na vozilu doslovno rastopi iznutra ka spolja.

-

U slučaju neadekvatne struje kojom alternator napaja vozilo prvi uređaj na udaru je akumulator. Akumulator je povezan na sistem tako da poput jezera iza veštačke brane, u kratkom roku dodaje višak nedostajuće energije koju u tom momentu alternator ne može da isporuči, s tim da se ta pozajmljena energija od akumulatora mora u što kraćem roku vratiti u akumulator – naravno opet od strane alternatora. Ukoliko je sistem u dužem roku opterećen i zahteva više struje nego što alternator proizvodi (na primer tokom zimske vožnje kada su dodatno uključeni grejači sedišta, volana, vetrobrana) ili ako su relacije vožnje kratke pa alternator ne radi dovoljno dugo da vrati pozajmljenu struju akumulatoru, doći će do ispražnjenja akumulatora i to preko granice koja može i trajno oštetiti akumulator i skratiti mu životni vek.  

 -

Jednostavna nadogradnja alternatora može sprečiti takvu nezgodu. Sledi vodič kroz postupak odabira alternatora, kako odlučiti je li vam potrebna nadogradnja, kako pronaći alternator odgovarajuće veličine i saveti za dobijanje maksimuma iz vašeg novog alternatora.

-

Da li vam treba alternator visokog kapaciteta?

Lako je odlučiti da li vam treba snažniji alternator nakon što tačno shvatite koja vam je snaga ili amperaža potrebna.

-

Amperaža je definisana kao maksimalni kapacitet ili maksimalni volumen električne energije koju alternator može proizvesti. Ako je električno opterećenje vašeg vozila veće od amperaže - ili maksimalnog kapaciteta - vašeg alternatora, bićete u nevolji.

-

Većina fabričkih alternatora „gradirana“ je na 65 do 100 ampera i sposobni su da se nose sa osnovnim dodacima na vozilu - farovima, meračima, pumpama za gorivo, menjačem, klima uređajem, itd. Takođe, većina alternatora ugrađenih u vozilo u serijskoj proizvodnji ima rezervu snage od 10 do 15 odsto za podnošenje dodatne opreme ili pribora i to samo na opterećenja u relativno kratkom roku, to je često nedovoljan kapacitet za napajanje audio sistema visokog kvaliteta ili drugih visoko-amperskih dodataka.

-

Na primer, fabrički ugrađeni električni potrošači svi zajedno ukupno vuku obično oko 60 ampera i na vozilu je alternator od 80 ampera. Tipični 500-vatni stereo sistem dodaje na potrošnju još 60 ampera kad je uključen, te je u ovom slučaju potrebno obezbediti 120 ampera. Da bi pokrenuo sve što je potrebno na vozilu koje vuče 120 A, a sa alternatorom od 80 A, alternator će morati raditi sa 100-postotnim kapacitetom - i crpeti rezervnu snagu iz akumulatora – sve to bez vremena za hlađenje. Rezultat je predvidiv - drastično skraćen život akumulatora i alternatora.

-

Ako tražite čvrst dokaz da trebate nadograditi svoj alternator, pogledajte voltmetar. Kad vučete rezervno napajanje iz akumulatora, voltmetar će očitati ispod 12,7 V. Ako vaš voltmetar provodi dosta vremena ispod te brojke, nadmašujete maksimalni kapacitet vašeg alternatora.

Takođe, pregrejan alternator – siguran problem!

-

Odabir pravog alternatora za vaše vozilo

Odabir pravog alternatora svodi se na sabiranje ukupnog električnog opterećenja vašeg vozila. Najtačniji način za određivanje električnog opterećenja je ampermetrom. Kad je motor isključen i napunjen akumulator, serijski povežite ampermetar sa priključkom za uzemljenje akumulatora. Uključite i isključite svaku električnu komponentu, beležeći njihovo opterećenje. Dodajte ukupna očitavanja ampermetra. Izlaz alternatora trebao bi biti 50 posto veći od te vrednosti.

-

Ako nemate ampermetar, možete proceniti električno opterećenje proverom pomoćnih osigurača. Očitavanje amperaže na osiguračima će biti nešto veće od najvećeg opterećenja svake komponente, ali zbir svih očitavanja osigurača daće vam generalnu predstavu o električnom opterećenju vozila.

-

 

Sledeća lista prikazuje potrošnju uobičajenih električnih komponenti:

 

Dodatna oprema:

Potrošnja u amperima:

Klima

20-21

Audio pojačalo

10-70

Rezervna svetla

3-4

Upaljač za cigarete

10-12

CD / prijamnik s pojačalom

7-14

CD / Player / Tuner bez pojačala

2,5-5

Sat

0,3

Svetlo u kabini

1-2

Električni ventilator za hlađenje

6-15

Dimmer svetla

2

Farovi (kratko svetlo)

8-10

Farovi (dugo svetlo)

13-15

Grejač stakla

6-15

Sirena

10-20

Kontakt

1,5-4

Kontakt (sportski automobili)

8-36

Instrument tabla

0,7-1,5

Svetiljka, merači

1,5-3,5

Sijalice, registarske tablice

1,5-2

Sijalice, pozicija

1,5-2

Sijalice, bočne pozicije

1,3-3

Sijalice, stop svetla

5-7

Električni prozori, odmrzavanje

1-30

Električna sedišta

25-50

Napajanje prozora

20-30

Antena napajanje

6-10

Električna pumpa za gorivo

3-8

Regulator napona (1 žica, po komadu)

0,3-0,5

 

-

Nakon što utvrdite električno opterećenje svog vozila, morate imati na umu nekoliko stvari pri odabiru alternatora. Prvo, nikad ne možete imati previše ampera. Opet, amperaža se definiše kao ukupni električni kapacitet vašeg alternatora, a nemoguće je imati preveliki električni kapacitet.

 -

Kvalitetni alternator visokog napona takođe vam može pomoći da vaše vozilo dobije dodatne kilovate. Dok je većina alternatora efikasna samo oko 75 posto (gubi se nešto snage na toplotu i strujanje vazduha od rashladnih peraja), alternator s većom snagom će povratiti izgubljene kilovate dopuštajući vašem električnom sistemu da radi na maksimalnom naponu.

 -

Dobijanje maksimuma od vašeg alternatora

Evo nekoliko načina na koje možete dobiti optimalne performanse od tog novog alternatora:

 -

  1. Koristite odgovarajući presek pletenice / kabla za punjenje akumulatora. Kabl za punjenje je žica koja prenosi napajanje od alternatora do akumulatora i električnog sistema. Premali presek žice ograničava protok električne energije.
  2. Pobrinite se da kaiš i španer alternatora budu u odličnom stanju. Alternator visokog napona obično ima manju remenicu nego onaj iz klasične proizvodnje da bi se okretao brže za bar 16 procenata. Malo veće opterećenje uzrokovaće dodatno opterećenje vašem kaišu, tako da mora biti u dobrom stanju.
  3. Ako ste ograničeni za prostor, mnogi se alternatori mogu pokrenuti i unazad (remenica prema vozaču). Alternator će se i dalje ispravno puniti, ali efikasnost hlađenja će se smanjiti i životni vek alternatora može biti skraćen.