Preventivne provere akumulatora - zašto su toliko važne?

 

Ispitivanje akumulatora

 

Akumulatori u modernim automobilima podležu velikim zahtevima. Veliki broj potrošača električne energije i pomoćnih sistema uveliko je povećao potrošnju električne energije: U proteklih 20 godina broj potrošača se povećao za 750%. Efekti su očigledni - čak i u statistikama kvarova nemačkog automobilskog udruženja ADAC.

-

-

-

Veliki broj kvarova zbog loše održavanih akumulatora

-

U konvencionalnim vozilima sa konvencionalnim akumulatorima, akumulator automobila bio je podložan opterećenju samo tokom pokretanja motora, a zatim ga alternator ubrzo punio. Instalacija akumulatora nije bila obimna te je svemu tom bilo potrebno malo pažnje. Uvođenjem akumulatora koji zahtevaju malo održavanja više nije bilo potrebno čak ni dolivanje destilovane vode. Čak su i servisi posvećivali malo pažnje automobilskim akumulatorima i problem se razmatrao tek kada se akumulator približilo kraju svog očekivanog životnog veka ili ako postoje problemi sa pokretanjem ili punjenjem. Proteklih godina, međutim, akumulatori su dobili novu ulogu. Statistički podaci nemačkog automobilskog udruženja ADAC pokazuju da je sada 39,9% svih kvarova na automobilima uzrokovano neispravnom ili istrošenom akumulatorom. To se može sprečiti redovnim testovima na akumulatoru.  

-

Potrošnja mobilne električne energije raste

-

Povećana potrošnja električne energije zbog sve većeg broja potrošača električne energije i elektronskih asistenata jedan je od razloga. Akumulator je izložen još većem opterećenju u vozilima sa automatskim start-stop sistemima. U ovom slučaju svi potrošači moraju biti snabdeveni električnom energijom čak i kada je motor zaustavljen, što dovodi do toga da akumulator mora izdržavati cikluse stalnog punjenja i pražnjenja. U budućnosti će automobilski akumulatori verovatno imati još više zadataka. Uvođenjem umreženih vozila raste potražnja za efikasnom i snažnom jedinicom za skladištenje energije. Zavisnost o pravilno delujućoj akumulatoru je sve veća i postaje sve važnija za sigurnost.

-

Preventivna provera akumulatora - jednako važna kao i promena guma

-

Preventivne i redovne provere akumulatora postaju sve važnije. Smitran Auto operiše na terenu sa posebno razvijenim programom unapređene provere akumulatora koji nudi on-site uslugu sa ciljem ušteda u ceni održavanja vozila. Slično zameni ulja, zameni guma ili servisu klima uređaja, akumulator automobila mora biti uključen u rutinu održavanja i temeljno testiran. Svaki put kada vozite svoje vozilo u radionicu, morate pregledati akumulator. Važno je analizirati stanje akumulatora pre nego što u najgorem mogućem trenutku iznenada dođe do kvara. Za krajnje kupce potraga za radionicom koja nudi besplatne provere akumulatora olakšava se pomoću funkcije pretraživanja na https://www.smitran.rs/besplatna-provera-akumulatora. Tamo vozači mogu brzo da pronađu najbližeg SMITRAN BATTERIES partnera radi provere akumulatora.