Informacije o garanciji

-

-

Za vaš komfor

-

Svi akumulatori koje distribuira kompanija Smitran Auto imaju garanciju u slučaju nedostataka tokom perioda i primene, onako kako je detaljno opisano na uputstvu za svaki akumulator. U slučaju zahteva reklamacijom proizvoda potražite najbližu lokaciju ovlašćenog servisa ili pozovite 011 301 85 81 za informacije. Prilikom reklamiranja proizvoda dokaz o kupovini je neophodan. Za validne reklamacije, Smitran Auto doo će zameniti proizvod besplatno. Garancija izuzima oštećenja nastala nakon prodaje, usled zanemarivanja i zapuštanja akumulatora, neadekvatne upotrebe ili neadekvatne instalacije. U slučaju neopravdane reklamacije, kupac snosi sve troškove prevoza do i od mesta ovlašćenog servisa. Prednosti ove garancije su dodatak na sva ostalia prava i pravne lekove koji su dostupni u zakonu. Naša roba dolazi uz sve garancije koje su u skladu sa zakonom o potrošačima. Imate i pravo na popravku ili zamenu robe ako roba ne bude prihvatljivog kvaliteta. Smitran Auto doo, Antifašističke borbe 8, 11070 Novi Beograd.

-

Ova garancija ne obuhvata:

-

-   Normalno habanje

-   Fizičko oštećenje

-   Sulfatizaciju

-   Netačnu primenu

-   Nepažnja (pre ili tokom upotrebe)

-   Prekomerno punjenje

-   Kvarovi koji nastaju usled dodavanja druge tečnosti osim destilovane vode

-   Akumulatori koji se koriste za moto moto ili trkačke aktivnosti

- 

Zašto akumulatori otkažu?

Akumulatori imaju ograničen životni vek koji je određen primenom i uslovima rada. Kvar na akumulatoru se može pripisati raznim faktorima, međutim uzroci kvara se svrstavaju u dve različite kategorije: greške nastale u proizvodnji i gresše nastale van proizvodnje.

-

Greška nastala u proizvodnji

Obično se javljaju tokom prva 3 meseca i uključuju:

-

Kratke spojeve / mrtve ćelije

-

Gde će jedna ćelija pokazati dramatično niže očitavanje specifične gustine elektrolita (SG) u odnosu na ostale ćelije.

-

Unutrašnji prekid

Obično je posledica fizičkog oštećenja baterije tokom transporta.

Smitran Auto strogi postupci osiguranja kvaliteta i provere koje zahtevaju vodeći proizvođači automobila osiguravaju da su stvarne greške u proizvodnji kod naših dobavljača zanemarljive.

-

Greške nastala van proizvodnje (u upotrebi)

-  

Ove greške nisu u okviru naše kontrole i veća je verovatnoća da će se dogoditi što duže traje akumulator. Često se pripisuju problemima sa električnim sistemom vozila, načinom rada akumulatora ili primenom akumulatora.

-

Normalno habanje

Kako akumulator stari, metalne rešetke korodiraju i aktivni materijal se osipa sa ploča. Vremenom, to dovodi do tačke u kojoj akumulator više neće moći da pokrene vozilo. Visoka temperatura će ubrzati process raspadanja.

-

Fizičko oštećenje 

Nepravilno postavljanje, rukovanje i skladištenje često dovode do spoljnih oštećenja i posledičnog kvara akumulatora.

-

Neadekvatna aplikacija

Postavljanje manjeg akumulatora, sa manje snage ili akumulatora dizajniranog za drugu primenu može dovesti do ranog otkaza.

-

Nepažnja

Ako se ne održava nivo propisane napunjenosti ubrzavaju se procesi kvara akumulatora.

--

Stratifikacija

Ako se ne održava nivo propisane napunjenosti ubrzavaju se procesi stratifikacije elektrolita.

-

Sulfatizacija

Pojavljuje se kada je baterija duže vreme stajala u praznom ili popupraznom stanju.

-

Prekomerno punjenje

Često nastaje ako alternator nije pravilno postavljen ili kontrola napona alternatora otkaže.

-

Manje punjenje

Kratka putovanja, stop start vožnja ili neispravni alternatori neće u potpunosti napuniti akumulator.

-

Pražnjenje

Svetla ili drugi pribor ostavljeni duže vreme.